chat

Start Chat

Pametni sustavi za zelene i višenamjenske krovove

Ploče od hidrofilne mineralne vune koriste se kao zamjena za supstrat na ekstenzivnim zelenim krovovima na kojima su dozvoljena minimalna opterećenja, i na strmim i krovovima blagog nagiba gdje nije moguće postaviti supstrat zbog opasnosti od klizanja i erozije. Ploče mogu služiti i kao dodatni sloj za retenciju vode na ekstenzivnim zelenim krovovima.

ND SM-50 Substrate Panels
hidrofilna mineralna vuna
80 kg/m³
cca. 1,200 mm x 1,000 mm x 50 mm
cca. 4.8 m², paket
cca. 4 kg/m²
cca. 34 kg/m²
cca. 30 l/m² = 80 % vol.
cca. 16 %
cca. 7 - 8

ND SM-25 Supstratna Ploča u kombinaciji s tepihom seduma smanjuje ukupnu težinu zelenog krova na približno 35 kg/m². Ploče također funkcioniraju kao dodatni retencijski sloj za vodu s kapacitetom od 15 l/m² i 30 l/m² na ekstenzivnim zelenim krovovima.

Primjena

  • Nophadrain Sustav Ekstenzivnih Zelenih Krovova – lagani krovovi
  • Nophadrain Sustav Ekstenzivnih Zelenih Krovova – krovovi blagog nagiba
  • Nophadrain Sustav Ekstenzivnih Zelenih Krovova – strmi krovovi
  • Nophadrain Sustav za Retenciju Vode – ekstenzivni zeleni krov