chat

Start Chat

Pametni sustavi za zelene i višenamjenske krovove

Sedumdirect® nudi kompletnu uslugu koja uključuje dostavu i postavljanje vegetacije seduma putem hidrosjetve. Kompletna usluga uključuje najam stroja, rad i sav potreban materijal.

Proizvod ND Hidrosjetva

Što je hidrosjetva?

Hidrosjetva je najbolji način za postavljanje reznica seduma na ekstenzivni zeleni krov. Nakon što su reznice ručno raspoređene, pokrivaju se sa slojem organskog materijala – malčem. Ta zelenkasta mješavina drva ili drvene celulozne pulpe, specijalnog adhezivnog fertilizatora i vode, raspršuje se po reznicama seduma sa strojem za hidrosjetvu. Sloj malča sprječava da se reznice brzo posuše i da ih ne otpuše vjetar ili ih odnesu ptice. Također omogućava da se brzo zakorjene i razmnože u supstratu. Na taj način se smanjuje potreba za početnim održavanjem i brže su vidljivi rezultati. Hidrosjetva se osim na krovovima često koristi na pokosima uz prometnice koje štiti od erozije. Obično se za tu svrhu umjesto reznica seduma koristi sjeme trave. Sjeme je pomješano s malčem i zajedno se raspršuju na pokos ili nasip.


Hidrosjetva u praksi

1.2.3.4.5.

Primjena

  • Nophadrain Sustav Ekstenzivnih Zelenih Krovova
  • Idealan je za ugradnju na nasipima, uz prometnice, za pokrivanje tla, retencijske bazene i jarke.

Koje su prednosti hidrosjetve?

  • Zaštita od erozije vjetrom
  • Prevencija brze dehidracije
  • Manje održavanje u inicijanoj fazi
  • Zaštita od ptica
  • Brže zakorjenjivanje vegetacije
  • Ekonomičnost: uštede od više od 70% u usporedbi s tepisima seduma i do 40% u odnosu na korištenje sadnica seduma..
  • Brza i ekonomična ugradnja.