chat

Start Chat

Pametni sustavi za zelene i višenamjenske krovove

Najmanje 4 različite vrste seduma uzgojenih na podlozi od kokosovih vlakana s plastičnim nosačem. Tepisi mogu biti i s kombinacijom seduma, začinskog bilja i trava. Vegetativni tepisi pružaju najmanje 85% pokrivenost.

Proizvod ND Vegetativni Tepih - Sedum
Sirovina nosača coco mat with plastic carrier
Pokrivenost najmanje 85 %
Vrste seduma 4 - 8 
Debljina 20 mm - 40 mm
Težina suho cca. 15 kg/m²
Težina zasićeno cca. 20 kg/m²
Dimenzije cca. 0.8 m x 1.2 m
Pakiranje do 40 tepiha po paleti
Sirovina nosača coco mat with plastic carrier
Pokrivenost najmanje 85 %
Vrste seduma 4 - 8 
Debljina 20 mm - 40 mm
Težina suho cca. 15 kg/m²
Težina zasićeno cca. 20 kg/m²
Dimenzije cca. 0.8 m x 1.2 m
Pakiranje do 40 tepiha po paleti

Varijacije

  • ND Vegetativni Tepih - Sedum/Začinsko Bilje
  • ND Vegetativni Tepih - Sedum/Začinsko Bilje/Trave
  • ND Vegetativni Tepih – Pojačani Tepih Seduma

Primjena

  • Nophadrain Sustav Ekstenzivnih Zelenih Krovova
  • Nophadrain Sustav Ekstenzivnih Zelenih Krovova – strmi krovovi (ND Vegetativni Tepih – Pojačani Tepih Seduma)